Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Có 911 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Giá Rai Bạc Liêu. Các công ty tại Thị xã Giá Rai Bạc Liêu tập trung chủ yếu ở Xã Tân Phong 145 công ty, Thị trấn Hộ Phòng 129 công ty, Thị trấn Giá Rai 120 công ty, Xã Phong Thạnh Đông A 84 công ty, ...