Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Trên địa bàn Bạc Liêu đang có 5379 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 7 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bạc Liêu tập trung chủ yếu ở Thành phố Bạc Liêu 2201 công ty, Thị xã Giá Rai 911 công ty, Huyện Đông Hải 536 công ty, Huyện Phước Long 485 công ty, Huyện Vĩnh Lợi 482 công ty, Huyện Hoà Bình 465 công ty, ...